Print
Katja Van Lierde - Belgacom

Katja Van Lierde - Belgacom

Belgacom spreekt de taal van de klant

"Taalopleidingen zijn maar succesvol als mensen geen drempels meer ervaren om te spreken." Katja Van Lierde - opleidingsverantwoordelijke bij Belgacom.

Naast taalopleidingen voor directe contacten met klanten kunnen medewerkers van Belgacom ook voor interne contacten binnen het bedrijf een taalopleiding volgen bij BCU (Belgacom Corporate University). Lerian-NTI is een van de talenscholen waarmee BCU samenwerkt. Katja Van Lierde is als opleidingsverantwoordelijke hun contactpersoon.

Samenwerking met Lerian-NTI

“We werken met Lerian-NTI voor groepscursussen, individuele opleidingen en trainingen op maat. De groepscursussen Nederlands, Frans en Engels staan open voor medewerkers die een nieuwe taal willen leren of hun bestaande kennis willen opkrikken. Kandidaten met een niveau van 0 tot 3,5 ERK kunnen zich inschrijven. In een groep zitten maximaal 11 deelnemers. De trainingen, 1 keer per week 3 uur, vinden plaats bij ons in Evere en lopen over 3 maanden. Individuele opleidingen zijn voorbehouden voor specifieke aanvragen, terwijl trainingen op maat bedoeld zijn voor medewerkers van een bepaald team die rond een specifieke inhoud willen werken”, zegt Katja.

Screening, een 'must'

“Via een elektronische opleidingscatalogus schrijven de medewerkers van Belgacom zich in voor een taalopleiding, maar eerst leggen ze de elektronische taaltest af. Dit is noodzakelijk om homogene groepen te vormen en de inhoud van de opleiding goed af te stemmen op het niveau van de deelnemers. Vaak worden deelnemers ook nog getest via de telefoon door Lerian-NTI. Op die manier is er een juiste niveaubepaling van zowel de actieve als passieve kennis van de deelnemers”, legt Katja verder uit.

Live leren combineren met e-learning

“Voor kandidaten met een niveau 2 of hoger kan een klassikale opleiding gecombineerd worden met een toegang tot het e-learningplatform van Lerian-NTI. Daar kunnen de medewerkers gericht aan de slag en oefeningen doen in grammatica en woordenschat op hun niveau. In de klas ligt de focus dan nog meer op het interactief oefenen en het spreken van de taal.”

Technici in de klas

Een voorbeeld van een taalopleiding voor een specifieke doelgroep?

Katja: “Een goed voorbeeld is de opleiding die Lerian-NTI heeft uitgewerkt voor technici in Brussel. Lesinhoud en didactisch materiaal werden op maat van deze groep gemaakt, een ‘job aid’ en een cd-rom doen dienst als geheugensteuntje. Met de cd-rom kunnen de technici nog even de sleutelzinnen oefenen voordat ze bij een klant binnengaan. De drempel om in de andere taal te spreken wordt op deze manier verlaagd en de verworven kennis kan direct in de praktijk worden toegepast. Dit is een meerwaarde die zorgt voor gemotiveerde deelnemers.”

Vinger aan de pols

Over de inhoud en pedagogiek van de opleidingen overlegt Katja met de taaldepartements-verantwoordelijken van Lerian-NTI. Voor de praktische organisatie is er coördinator Cindy. “Met Cindy heb ik dagelijks contact via mail of telefoon voor de projecten die bij ons van start gaan of bezig zijn. Zij volgt alles nauwgezet op!”, lacht Katja. De opvolging van het opleidingsproces is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. “Via het platform van Lerian-NTI kunnen we de aanwezigheden opvragen. Van elke deelnemer krijgen we na de opleiding een gedetailleerd evaluatierapport met uitleg, advies en aanbevelingen van de docent. Tot slot polsen we ook via onze eigen evaluatieformulieren naar de bevindingen van de deelnemers omtrent de inhoud en aanpak van de opleiding”, aldus Katja.

Scherp blijven

Meedenken over oplossingen om het leerrendement te verhogen en zichzelf steeds blijven vernieuwen, pedagogisch en technisch, dat zijn voor Katja onmisbare competenties van een taalpartner. “Specifiek lesmateriaal dat gebruikt kan worden in opleidingen voor afzonderlijke teams is een grote plus want hierdoor kan je sneller en efficiënter inspelen op de reële noden. Lerian-NTI is ook actief met ’distance learning‘: individueel of in kleine groepjes een taal leren via webcam, een formule die bijvoorbeeld interessant kan zijn voor mensen die onderweg zijn, maar toch een bepaalde regelmaat willen aanhouden bij het leren van een taal. Ook wie in het opleidingsvak zit, moet constant bijblijven.”