Taalcursus Frans in de bank, erkend door FSMA in het kader van verplichte bijscholing.

Cursus Frans in de bank: deze cursus is bestemd voor personeelsleden van bankinstellingen en bankagentschappen die contact hebben met klanten.

Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan het professioneel taalgebruik gericht op uw functie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de functionele terminologie uit de banksector. Na de opleiding bent u in staat om u vlot uit te drukken over de belangrijkste bankproducten. Er wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan:

  • de zichtrekening, spaarrekening
  • telefoon- en internetbankieren
  • de bankkaart
  • kredieten
  • beleggingen

U leert om informatie te geven in een face-to-face gesprek, via de telefoon, tijdens een kleine uiteenzetting, … Er wordt gewerkt met authentieke documenten zodat de u in staat bent om deze documenten ook in de praktijk vlot te gebruiken.

Cursus erkend door FSMA in het kader van de verplichte geregelde bijscholing voor 30 punten.

Extra info

Doelgroep

Personeelsleden van bankinstellingen en bankagentschappen.
Minimumniveau: 2/5 ALTE – B1 ERK

Duur

30 uur (sessies van 2 uur)
1 uur = 60 minuten

Aantal deelnemers

Privé, duo of groep (3 tot 6 cursisten)

Talen

Frans voor anderstaligen
(deze cursus is ook beschikbaar voor het Frans).

Opvolging e-learning

Bij het begin van de cursus 'Frans in de bank' krijgt u toegang tot ons online e-learningplatform waar u wekelijks oefeningen ontvangt afgestemd op uw taalniveau.

Daarnaast krijgt u toegang tot de e-lexica waar u specifieke zakelijke woordenschat kunt inoefenen via drill (bv. bankterminologie, financiële terminologie, terminologie om te onderhandelen, telefoonuitdrukkingen, …).

Praktisch

Snelle planning op basis van uw beschikbaarheden.
Cursus in uw kantoor of in onze opleidingslokalen in Brussel, Gent, Diegem, Antwerpen of Luik.