Print

E-learning

Het e-learningplatform van Lerian-Nti is beschikbaar voor:  

E-LEARN-5-6-2015-NL1

E-learning Nederlands (VANAF € 99 / TOEGANG)
Leer online Nederlands in een zakelijke context, waar en wanneer u het wilt.
Meer informatie. 

E-LEARN-5-6-2015-F1

E-learning Frans (VANAF € 99 / TOEGANG)
Leer online Frans in een zakelijke context, waar en wanneer u het wilt.
Meer informatie.

E-LEARN-5-6-2015-E1

E-learning Engels (VANAF € 99 / TOEGANG)
Leer online Engels in een zakelijke context, waar en wanneer u het wilt.
Meer informatie.

E-LEARN-5-6-2015-D1

E-learning Duits (VANAF € 99 / TOEGANG)
Leer online Duits in een zakelijke context, waar en wanneer u het wilt.
Meer informatie.

E-learning op maat

E-learningHet e-learningplatform van Lerian-Nti is een gebruiksvriendelijk, online platform met oefeningen gekoppeld aan databanken van relevante grammatica en woordenlijsten. Via het platform gaat de cursist heel gericht aan de slag met materiaal dat 100% aansluit op zijn of haar taalniveau, sector en werkomgeving. Het platform is gecreëerd door ons eigen team van taalexperts. Taal en taalpedagogiek vormden het uitgangspunt voor jarenlang onderzoek en ontwikkeling. Op basis daarvan ontwierpen informaticaspecialisten de geschikte software om e-leren op maat mogelijk te maken. IT in dienst van taalonderricht dus, en niet omgekeerd.

Als Learning Management Systeem is ons product uniek. Het selecteert en genereert automatisch of manueel de juiste oefeningen voor de juiste cursist. Deze en andere toepassingen zijn niet alleen interessant voor andere taalinstituten maar ook voor bedrijven die baat hebben bij grensoverschrijdend taalonderwijs.

Demo Lerian-Nti e-learning


Toepassing van e-learning

E-ONDERSTEUNING BLENDED LEARNING PURE E-LEARNING
Omschrijving E-learning als ondersteuning bij een taalopleiding
(face-to-face, online of telefonische lessen).
E-learning is een evenwaardig onderdeel van de lessen in combinatie met contacturen (privé en/of in groep).

Standalone
e-learning.

Selectie oefeningen Oefeningenpakket wordt door het systeem geselecteerd op basis van taalniveau.
Duurtijd 6 of 12 maanden
Talen E-learning Engels, Nederlands, Frans, Duits en Spaans
Inhoud oefeningen Zakelijk taalgebruik
Taalniveau Alle taalniveaus

E-learning op maat leidt tot een hoger leerrendement

E-learning werkt enkel als het volledig afgestemd is op de behoeften van de kandidaten. Dat is ons uitgangspunt. Het grote succes van het platform ligt er in dat we relevante oefeningen kunnen activeren, afgestemd op:

  • het taalniveau
  • de sector
  • de specifieke taalcompetenties die de cursist zich eigen wil/moet maken zoals bv “zich voorstellen”, “een vergadering volgen”, “zijn mening geven”, “toelichting geven bij administratieve documenten”, “op een diplomatische manier argumenteren”, …

Uwe Stalp

Uwe Stalp, senior trainer Duits
"Goethe goes online"

Over het e-learningplatform van Lerian-Nti

Lees meer...

Woordenschat op maat: e-lexica

Een taal leren is ook … woordenschat inoefenen. Een saaie bedoening? Integendeel. Bij ons is leren prettig, ook buiten de cursusuren. Met onze e-lexica (onderdeel van ons e-learningplatform) ga je aan de slag waar en wanneer je wilt, in je eigen tempo.

Beroepswoordenschat, vakjargon, vakspecifieke woordenschat of woordenschat uit het dagelijks leven? Je kiest lijsten in functie van je beroep, sector, dienst, interesse, … om mee te oefenen. Zelfs vak- of bedrijfsspecifieke terminologielijsten die wij op maat van onze opdrachtgevers ontwikkelen, kunnen geraadpleegd worden. Flexibeler kan niet.

De evaluatie

Heb je het onder de knie? Bewijs het! Het intelligente systeem test je kennis en houdt je fouten bij. Na elke toets krijg je het resultaat en een overzicht van de gemaakte fouten. Bij een volgende toets herhaalt het systeem de fouten uit de vorige overhoring en voegt nieuwe oefeningen toe. Je vooruitgang meten doe je aan de hand van de toetshistoriek.

Een overzicht van de bestaande terminologielijsten: bankterminologie, EU-terminologie, financiële terminologie, HR-terminologie, IT-terminologie, juridische terminologie, logistieke terminologie, marketingterminologie, terminologie om te onderhandelen, telecommunicatie, telefoonuitdrukkingen, verzekeringsterminologie, …

Contacteer ons

Bel +32 2 217 37 47

Of mail info@lerian-nti.be

Contacteer ons