Over ons

Onze missie

Lerian-NTI wil met zijn ervaring bedrijven en organisaties een meerwaarde geven door een brede waaier van kwaliteitsvolle taaldiensten aan te bieden die informeren, inspireren en leren.

Lerian-NTI streeft ernaar door Belgische en internationale bedrijven en organisaties erkend te worden als de meest betrouwbare, creatieve en innovatieve taalorganisatie in België.

Zij staat garant voor een optimale kwaliteit in haar face-to-face taallessen, in de virtuele klassen, in de e-learning pakketten, in de taaltesten, in het uitstippelen van een taalbeleid, in vertalingen en in de administratieve online diensten aan de HR-verantwoordelijken.

Ontstaan, geschiedenis en structuur

Lerian-NTI is een fusie tussen twee talenscholen: Lerian Communications en het Nederlands Taalinstituut. De fusie vond plaats op 1 januari 2005. Lerian Communications werd opgericht in 1993 en organiseerde vanaf de opstart taalopleidingen voor de bedrijfswereld en non-profit sector. Het Nederlands Taalinstituut of NTI Languages werd opgestart in 1988 en bood aanvankelijk taalopleidingen aan particulieren aan.

Lerian-NTI doet een beroep op een 200-tal freelance trainers. Elke hoofdtaal (Nederlands, Engels, Frans en Duits) vormt een apart departement. Per departement is er een pedagogische verantwoordelijke (Head of Department) die voor de gepaste begeleiding en opleiding van de trainers zorgt. Een team van commerciële medewerkers is op zoek naar nieuwe business en doet de opvolging van bepaalde grote klanten. Daarnaast zijn er zes coördinatoren die de opleidingen organiseren, van de offerte tot de administratieve opvolging. Ze vormen een single point of contact voor de klant. Drie andere medewerkers zorgen voor het logistieke en administratieve aspect, zoals het kopiëren van syllabi, de reservatie van lokalen, de receptie, de boekhouding of de aankopen.

Subsidiemogelijkheden

SUBSIDIES VOOR VLAAMSE KMO'S EN VRIJE BEROEPEN

Vlaams Gewest

Meer informatie

Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

Nationaal

Meer informatie

Actiris Taalcheques

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer informatie

Vlaamse opleidingscheques

VDAB opleidingscheques voor werknemers

Brussels Gewest

Meer informatie

EcoSubsiBru

Subsidies voor ondernemingsprojecten in Brussel

Brussels Gewest

Meer informatie

Vlaamse opleidingscheques

VDAB Opleidingscheques voor werknemers

Vlaams Gewest

Meer informatie

Waalse opleidingscheques

Subsidies voor werknemers en zelfstandigen werkzaam in het Waals Gewest

Waals Gewest

Meer informatie

Wallonia Export & Investment

Subsidies voor kmo's gevestigd in Wallonië

Waals Gewest

Meer informatie

Brawo

Subsidies voor werknemers, werkgevers en werkzoekenden in het Duits Gewest

Duitstalig Gewest

Meer informatie

Lerian-Nti internationaal

Sinds begin 2007 heeft Lerian-Nti een overeenkomst met een buitenlandse partnerorganisatie: LINGUAPHONE in Frankrijk, gespecialiseerd in taalopleidingen. Op die manier kunnen we niet enkel ervaringen uitwisselen op taalkundig gebied, maar ook samen investeren in nieuwe technologieën.

Qfor

Klantentevredenheid: Qfor

Lerian-Nti Languages wordt driejaarlijks doorgelicht op het gebied van klantentevredenheid door de externe organisatie Management Information. Het jongste auditrapport dateert van september 2015 waardoor het Qfor-kwaliteitslabel werd behaald.

Het Qfor-kwaliteitslabel is een Europees kwaliteitslabel specifiek voor de opleidings- en consultingmarkt. Het wordt enkel toegekend aan bedrijven die minstens 80 % scoren op klantentevredenheid.

Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van 01-07-2014 tot en met 30-06-2015. Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor.

  • Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagt: 18
  • Periode van het klantenonderzoek: van 20-08-2015 tot en met 06-09-2015

Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening.

De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de Qfor ClientScan.

Bron: Qfor rapport Lerian-Nti Languages, opgemaakt door Management information, september 2015