Taalcursus Nederlands 'verzekeringen', erkend door FSMA in het kader van verplichte bijscholing.

Cursus Nederlands 'verzekeringen': deze cursus is bestemd voor verzekeringsmakelaars, agenten, subagenten, verantwoordelijken voor de distributie of personeelsleden van verzekeringsmaatschappijen.

Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan het professioneel taalgebruik gericht op uw functie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de functionele terminologie van de verzekeringen. De woordenschat van de autoverzekering, de woningverzekering, de levensverzekering en de verzekering BA zullen in de specifieke context worden behandeld.

De opleiding is gebaseerd op communicatie en is interactief, rollenspelen worden ter ondersteuning geïntegreerd en sleutelzinnen helpen u bij de assimilatie van de behandelde vaardigheden. Een groot aantal technische documenten (polissen, contracten, bijvoegsels, wetteksten, ….) zullen de oefeningen concreet maken. Een terminologielijst wordt ter beschikking gesteld.

Cursus erkend door FSMA in het kader van de verplichte geregelde bijscholing voor 30 punten.

Extra info

Doelgroep

Verzekeringsmakelaars, agenten, subagenten, verantwoordelijken voor de distributie of personeelsleden van verzekeringsmaatschappijen.
Minimumniveau: 2/5 ALTE – B1 ERK

Duur

30 uur (sessies van 2 uur)
1 uur = 60 minuten

Aantal deelnemers

Privé, duo of groep (3 tot 6 cursisten)

Talen

Nederlands voor anderstaligen
(deze cursus is ook beschikbaar voor het Frans).

Opvolging e-learning

Bij het begin van de cursus 'Nederlands - verzekeringen' krijgt u toegang tot ons online e-learningplatform waar u wekelijks oefeningen ontvangt afgestemd op uw taalniveau.

Daarnaast krijgt u toegang tot de e-lexica waar u specifieke zakelijke woordenschat kunt inoefenen via drill (bv. verzekeringen algemeen, BOAR, arbeidsongevallen, schade, terminologie om te onderhandelen, telefoonuitdrukkingen, …).

Praktisch

Snelle planning op basis van uw beschikbaarheden.
Cursus in uw kantoor of in onze opleidingslokalen in Brussel, Gent, Diegem, Antwerpen of Luik.