Nederlands op een praktische en informele manier inoefenen.

Conversatietafels Nederlands: deze cursus heeft als doel om de kennis van het Nederlands op een praktische en informele manier in te oefenen. De trainer en de deelnemers stellen tijdens de eerste les een lijst op met gespreksonderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de sessies. Tijdens het verloop van de cursus kunnen er steeds onderwerpen toegevoegd of verwijderd worden.

De trainer voorziet voor elke sessie de kandidaten van voorbereidend materiaal en een terminologielijst met de belangrijkste woorden en sleutelzinnen.

Voorbeelden van bedrijfsgerichte conversatiethema’s:

  • Omgaan met verschillende generaties en culturen in uw bedrijf
  • Vergadercultuur in uw bedrijf
  • Hoe zal uw bedrijf er uitzien binnen 20 jaar?

Voorstel voor competentiegerichte conversatiethema’s:

  • Simulaties van rollenspelen aan telefoon (een boodschap aannemen of achterlaten, een afspraak maken, informatie vragen, …)
  • Simulatie van een vergadering / onderhandeling

Extra info

Doelgroep

Personeelsleden (private en publieke sector) die hun Nederlands op een praktische en informele manier willen inoefenen. We raden een minimumniveau 2/5 ALTE - B1 ERK aan.

Duur

15 uur
1 uur = 60 minuten

Aantal deelnemers

Groep (3 tot 8 deelnemers)

Talen

Nederlands (deze cursus is ook beschikbaar voor het Frans, Engels en Duits).

Opvolging e-learning

Bij het begin van de cursus Nederlands krijgt u toegang tot ons online e-learningplatform waar u wekelijks oefeningen ontvangt afgestemd op uw taalniveau.

Daarnaast krijgt u toegang tot de e-lexica waar u specifieke zakelijke woordenschat kunt inoefenen via drill (bv. EU-terminologie, financiële terminologie, HR-terminologie, IT-terminologie, juridische terminologie, marketingterminologie, terminologie om te onderhandelen, telefoonuitdrukkingen, …).

Praktisch

Snelle planning op basis van uw beschikbaarheden.
Cursus in uw kantoor of in onze opleidingslokalen in Brussel, Gent, Diegem, Antwerpen of Luik.