Engels op een praktische en informele manier inoefenen.

Conversatietafels Engels: deze cursus heeft als doel om de kennis van het Engels op een praktische en informele manier in te oefenen. De trainer en de deelnemers stellen tijdens de eerste les een lijst op met gespreksonderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de sessies. Tijdens het verloop van de cursus kunnen er steeds onderwerpen toegevoegd of verwijderd worden.

De trainer voorziet voor elke sessie de kandidaten van voorbereidend materiaal en een terminologielijst met de belangrijkste woorden en sleutelzinnen.

Voorbeelden van bedrijfsgerichte conversatiethema’s:

  • Omgaan met verschillende generaties en culturen in uw bedrijf
  • Vergadercultuur in uw bedrijf
  • Hoe zal uw bedrijf er uitzien binnen 20 jaar?

Voorstel voor competentiegerichte conversatiethema’s:

  • Simulaties van rollenspelen aan telefoon (een boodschap aannemen of achterlaten, een afspraak maken, informatie vragen, …)
  • Simulatie van een vergadering / onderhandeling